אודותינו

מייסדים וחברי ועד המנהל 2010-2013

                   
ארני דריימן דוד מאיר אפשטיים שי בן מרדכי ג'וני קליין רוזלינד אלבוים אורית נחמיאס דני וילר

 חברי ועד המנהל 2013-2015

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אדריאנה דודי  דוד מאיר אפשטיין דורית רום מלכה א-דור   ורדה טראוגר תמר סואן קרן  יוסי קליין שי בן מרדכי  ניל לוי  ג'וני קלייו    

  


בחודש יולי 2008 התכנסה קבוצה של כ - 30 עמיתים במשרדי ג'וינט ישראל בירושלים. בין המשתתפים נוכחו עמיתים עצמאים ושכירים, מגייסים בארגונים מקומיים ובארגונים ארציים, מפתחי משאבים הפועלים בגבולות מדינת ישראל ועמיתיים שעיקר עיסוקם מעבר לים, כותבי בקשות מקצועיים, אחראים על קשר עם משרדי שוחרים וידידים בחו"ל, אחראים על טיפוח הקשר באמצעות רשתות חברתיות ומגייסים מסורתיים בשיטת פנים אל פנים. ייצוג הולם, ראוי ומייצג של המגוון הרחב ביותר של בעלי מקצוע ועוסקים בתחום גיוס ופיתוח משאבים.

הישיבה הייתה נקודת ציון של התתיעצויות ושיחות שקדמו לה במשך יותר מ- 5 שנים בקרב עמיתים ומטרתה היית למסד התארגנות פורמלית של בעלי מקצועיות בתחום גיוס ופיתוח משאבים בישראל.

נוסח ההזמנה לישיבה מספקת לנו את הרציונל של הקמת האיגוד המקצועי למגייסים ומפתחי משאבים בישראל :

הצעדים האופרטיבים של יוזמי הדיון כפי שנקבעו לאור הפגישה היו:

  1. “כתב האמנה של זכויות התורם"  - A Donor Bill of Rights
  2. "קוד האתיקה  של הארגון הישראלי למגייסים ומפתחי משאבים" -    Code of Ethical Principles and Standards for IAPF“

 

להורדת ה-"אמנה לזכויות התורם" 

להורדת "קוד האתיקה של האיגוד המקצועי למגייסים ומפתחי משאבים בישראל"

Download :"IAPF Code of Ethics in English"